top2.jpg

Totaltilbud i stadig utvikling for ditt dyrs beste

Vår ambisjon er å utvikle oss til et veterinærsenter med spisskompetanse på øyesykdommer, kirurgi og indremedisin slik at vi også kan ta imot henvisninger.

Vi er svært opptatt av kvalitet på tjenestene våre. Derfor er vi som oftest ikke billigst. Vår filosofi er at vi skal ha nok tid til å gi deg og dyret ditt både best mulig medisinsk behandling og god omsorg.

Velkommen til oss!

Åpningstider/Info

Mandag til torsdag: 08.00-18.00.
Fredager: 08.00-15.30.

Tlf. 770 61320
Fax: 77069444
E-post: post@harstad-dyreklinikk.no
Du finner oss også på facebook.

Ikke-oppmøtte timer faktureres med 278,- Avbestilling må skje innen kl. 09.00 samme virkedag.

Facebook


 TO NYE VETERINÆRER

VED HARSTAD DYREKLINIKK

LES MER UNDER AKTIVITETER